Wortelgewassen

Wortelgewassen vragen een geringe stikstofbehoefte en compost. Plant geen wortel op een perceel waar vorig jaar aardappelen of koolgewassen stonden.