Bladgewassen

De bladgewassen vormen de grootste groep groenten en hun behoeften verschillen vaak. Meestal telen we ze tijdens het groeiseizoen op plaatsen waar reeds groenten werden geteeld (ook wel nateelten genaamd). Het komt erop aan niet dezelfde bladgewassen na elkaar te telen.