Algemene voorwaarden van HGVJ.eu

Hier kunt u onze algemene voorwaarden nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Maar ook wij stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 2 augustus 2018.

Artikel 1 – Algemeen

 1. HGVJ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze contactpagina kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.
 2. De volledige website van HGVJ is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.
 3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden, hierin worden geen uitzonderingen gemaakt.
 4. Sinds 5 juni 2012 is HGVJ verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in ons Privacy- en Cookiebeleid.
 5. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
 6. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over een product, staan onze medewerkers u graag te woord.
 7. U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan elke twee weken op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.

Artikel 2 – Bedenktijd

 1. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.
 2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.
 3. Producten die voor consumptie bedoeld zijn waarvan de verpakkingsverzegeling is verbroken kunt u niet aan ons retourneren uit veiligheidsoverwegingen. In dit geval kunnen wij helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan maken.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen HGVJ en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij HGVJ heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door HGVJ, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.
 2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
 3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan HGVJ na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
 4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
 5. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.
 6. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 4 – De prijs

 1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
 2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.
  U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
 4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie

 1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.
 2. Klachten over het product zelf, dienen per e-mail aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk.
 3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd per e-mail. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.
 4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per e-mail krijgt toegestuurd. Op verbruiks- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

Indien u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken tijdens de bestelprocedure. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 6 – Copyright en Auteursrecht

 • Op alle inhoud zoals tekst, afbeeldingen, broncode en vormgeving van hgvj.eu en haar social media accounts is de door de wet bepaalde auteursrecht (BWBR0001886) van toepassing. Derden, waaronder eigenaren, beheerders, webmasters van websites, fora, andere media of organisaties en hun leden mogen geen gebruik maken van artikelen, tekstfragmenten, films, clips, foto’s, refresh- en/of livebeelden of delen daarvan, hierna te noemen content en deze publiceren onder eigen naam. Alle content mag uitsluitend met schriftelijke toestemming worden verspreid, en ten alle tijden met bronvermelding. Neem hiervoor contact op.
 • Het is alleen mogelijk om zonder schriftelijke toestemming content van hgvj.eu te delen door z.g. social share knoppen.  Dit is uitsluitend toegestaan voor particulieren, zonder enige vorm van financieel of andere vormen van persoonlijk gewin. Deze social share knoppen staan onder de artikelen, producten en/of andere pagina’s welke dan ook bedoeld zijn om vrij te verspreiden via de aangegeven kanalen.
 • Personen of instanties die z.g. samenwerken met HGVJ behouden automatisch hun auteursrecht. maar verlenen door inzending en na overleg onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in de afgesproken uitgaven, in print of elektronisch en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.
 • HGVJ zoekt actief naar misbruik van alle content. Omdat er veel tijd wordt gestoken in het ontwikkelen van content en de vormgeving hiervan, keuren wij misbruik ten alle tijden af. Indien misbruik wordt geconstateerd wordt je vriendelijk verzocht deze te verwijderen. Gebeurd dit niet binnen het door HGVJ gestelde termijn, zijn wij genoodzaakt juridische stappen te ondernemen die berusten op artikel BWBR0001886 van de auteurswet.

Artikel 7 – Winacties

 1. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname mogelijk. HGVJ behoudt zich het recht voor om een deelnemers zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of een deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat een deelnemer één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
 2. Deelname staat open voor personen, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailadres of social media account zoals; facebook, Instagram en andere, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
 3. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. HGVJ kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 4. De winnaars worden in eerste instantie bekend gemaakt op de website maar kunnen ook per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
 5. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is HGVJ gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 7. Enkel prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of – bij onvoorziene omstandigheden – wordt een alternatieve prijs door HGVJ bepaald. De winnaar zal door HGVJ via automatische loting worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. Wanneer HGVJ adresgegevens of andere specifieke informatie nodig heeft, is het de verantwoordelijkheid van de prijswinnaar om spoedig (via e-mail) te reageren (binnen drie dagen). Indien de prijswinnaar later reageert, kan HGVJ niet garanderen dat de winnaar prijs tijdig ontvangt of de prijs volledig kan verzilveren. HGVJ is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
 9. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld, tenzij anders vermeld. Wanneer een prijs achteraf gewijzigd moet worden, dan is HGVJ hiervoor niet aansprakelijk.
 10. Speluitslagen van HGVJ zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. HGVJ behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 11. HGVJ of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door deelname, het onvermogen om deel te nemen of het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van HGVJ (“eigen handelen”). Daarnaast kan HGVJ geen garantie afgeven dat de website, Facebookpagina, Instagram en andere social media platformen altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
 12. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van HGVJ. Daarbij verleen je – bij deelname aan een dergelijke actie van HGVJ – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die HGVJ verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacyregelgeving behandeld.
 13. In het geval dat de prijs betreft toegangskaarten voor filmfestivals, filmvoorstellingen of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 14. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. HGVJ mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 15. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is HGVJ gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
 16. HGVJ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 17. HGVJ is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 18. HGVJ is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat HGVJ daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door HGVJ op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 19. Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
 20. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kun je een mail sturen naar hallo@hgvj.eu Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. HGVJ zal zo spoedig mogelijk reageren.
 21. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar hallo@hgvj.eu.
 22. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. HGVJ behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.
 23. Met deelname aan een winactie ga je akkoord met het ontvangen van de wekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan ieder moment met het door jou opgegeven email adres.

Artikel 8 – Medische disclaimer

De website van HGVJ is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk, niet als medische handleiding. De artikelen, berichten en recepten op het domein hvj.eu zijn niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke klachten een (natuur)arts. Het toepassen van de tips en adviezen op deze website, zijn geheel op eigen risico. HGVJ, de eigenaar van het domein en de auteurs kunnen daar niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

HGVJ spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HGVJ.

Artikel 10 – Wijzigingen in onze algemene voorwaarden

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.